Når du handler på timberman.dk  er købeloven selvfølgelig gældende. For byggematerialer gælder endvidere forældelsesloven af 2008, hvorefter reklamationsfristen for skjulte mangler gælder op til 10 år fra leveringstidspunktet.

Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af varen eller anden skadeforvoldende adfærd.

Synlige fejl og mangler ved varen, skal anmeldes, så snart disse konstateres og inden varen monteres eller anvendes. Efter montering/anvendelse anses varen for værende accepteret uden synlig fejl.

Endvidere er der yderligere garanti på vore forskellige gulvløsninger - se nedenstående afsnit der omhandler Timberman Trægulve og Wicanders gulve.

 

Timberman Trægulve

Timberman lamelopbyggede trægulve er fra fabrikken forsynet med en førsteklasses overfladebehandling og har et slidlag, der kan tåle flere omslibninger. Dette gør, at Timberman/Unilin yder en garanti mod gennemslidning på 30 år gældende for 13,5-25 mm Timberman Trægulve produceret på Unilin's fabrik.

Timberman Slotsplank, Timberman Wideplank, Timberman Marineplank, Timberman Plank og Timberman Parket

Boligformål med 30 års garanti: Klasse 23

Garantien gælder ovenstående færdigbehandlede Timberman trægulve købt i original Timberman emballage. Garantien gælder ovenstående gulve lagt i privat bolig under forudsætning af at Timberman's lægge-, pleje- og vedligeholdelsesanvisninger er fulgt nøje i hele garantiperioden f.eks. at alle planker er blevet kontrolleret for synlige fejl før lægning. Vejledning til lægning, pleje og vedligeholdelse medfølger produktet ved levering og kan altid findes på www.timberman.dk eller rekvireres hos Timberman.

Garantien gælder ikke trægulve solgt til kontraktmarkedet, lagt i erhvervsbyggeri eller lejeboliger.

Garantien gælder i 30 år fra den salgsdato, der er angivet på købsfaktura. Gem derfor altid original faktura.  
Garantien omfatter gennemslidning af gulvets slidlag ved normal brug af gulvet. Slidlaget består af overfladebehandlingen samt det underliggende lag i hårdttræ. Mindst 10% af gulvet skal være slidt igennem.

Garantien gælder ikke ved manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, punktslitage, ridser, uagtsomt brug, brug i strid med Timberman's lægge-, pleje- og vedligeholdelsesanvisninger, anden misligholdelse af gulvet, beskadigelse eller særlige omstændigheder, der kan henføres til kunden. Endvidere er skader forårsaget af dyr, mekanisk eller kemisk påvirkning samt fugtpåvirkninger ikke omfattet af garantien.

På fejl udbedret af Timberman ydes garanti på tilsvarende vilkår. Garantien gælder i 30 år fra udbedring er foretaget.

 

Wicanders

Hvert eneste af vore Wicanders produkter er designet og fremstillet med det formål, at skabe det bedste gulv til dit behov. Vi bruger komponenter af højeste kvalitet og de nyeste teknikker til kvalitetskontrol. Dette sikrer pålidelighed og lang levetid for vore produkter.

Vi garanterer at vore Wicanders gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Garantien omfatter at overfladelaget på de forskellige serier af Wicanders gulve ikke vil blive gennemslidt inden for de perioder, der er angivet nedenfor.

Wicanders Artcomfort
Boligformål med 20 års garanti: Klasse 23 - Erhvervsformål: Klasse 32

Wicanders Hydrocork
Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23 - Erhvervsformål: Klasse 33

Wicanders Vinylcomfort Commercial
Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23 - Erhvervsformål: Klasse 33

Wicanders Vinylcomfort Home
Boligformål med 15 års garanti: Klasse 23 - Erhvervsformål: Klasse 32

Wicanders Corkcomfort
Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23 - Erhvervsformål: Klasse 33

 

Generelt

Alle reklamationer uanset produkt skal inden 30 dage efter deres konstatering anmeldes skriftligt hvor gulvet er købt eller på e-mail til timberman@timberman.dk. Reklamationen kan kun foretages af den oprindelige køber og skal ledsages af garantibevis, original købskvittering, beskrivelse af reklamationen, navn på person/firma som har monteret gulvet samt foto af skaden. Reklameres der ikke i rette tid bortfalder garantiansvaret.

Hvis en reklamation under denne garanti er berettiget, modtager forbrugeren ombytningsvarer fra det gængse Timberman program med fradrag af et beløb på 7,5 % af den originale værdi pr. hvert hele år siden købsdatoen.

I intet tilfælde kan Timberman's erstatningsansvar, i forbindelse med krav der er omfattet af denne garanti, overstige den pris, kunden har betalt for produktet.

Ethvert ekstra krav f.eks. udgift til arbejdskraft, skader i forbindelse med fejlens opståen etc. er ikke omfattet af reklamationsretten under denne garanti.

Intet under ovenstående punkter er på nogen måde en begrænsning eller udelukkelse af et evt. erstatningsansvar fra Timberman's side i henhold til gældende lovbestemmelser om produktansvar.

OK

Denne side bruger cookies.