Generelt


Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen/manglen ved varen. Hvis der reklameres inden for to måneder efter at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Alle reklamationer uanset produkt skal anmeldes skriftligt, hvor gulvet er købt eller op e-mail til service@timberman.dk

Er varen beskadiget ved modtagelse, da venligst beskriv udførligt skaden på fragtbrevet før kvittering for modtagelse.

Synlige fejl og mangler ved varen, skal anmeldes, så snart disse konstateres og inden varen monteres eller anvendes. Efter montering/anvendelse anses varen for værende accepteret uden synlige fejl.

I forbindelse med en reklamation skal du kontakte Timberman på service@timberman.dk eller tlf. +45 99 52 52 52, inden varen returneres, da vi så kan afgøre, om vi vil have varen retur, eller om den skal destrueres.

Anmeldelse af reklamation


Når du anmelder en reklamation, så skal der medsendes billeddokumentation af skaden, så vi med det samme kan se fejlen. Medsend også en detaljeret beskrivelse af fejlen samt kopi faktura med tydelig angivelse af, hvilken vare det drejer sig om.

I tilfælde af reklamation på et at vore produkter følges Timbermans serviceprocedure.

Serviceprocedure (PDF-fil)


Download Servicerapport (PDF-fil)


Download Servicerapport (word-fil)


Guide til vurdering af gulve (PDF-fil)


NB! Alle servicebesøg faktureres med kr. 1.200,- + moms (alt inklusiv), hvis reklamationen IKKE er berettet.

Timberman Trægulve


Timberman lamelopbyggede trægulve er fra fabrikken forsynet med en førsteklasses overfladebehandling og har et slidlag. Dette gør, at Timberman yder en garanti mod gennemslidning gældende for 11-22 mm Timberman Trægulve.

Timberman Wideplank, Timberman Slotsplank, Timberman Plank, Timberman Parket, Timberman Sildeben og Timberman Innoplank.

Garantien gælder ovenstående færdigbehandlede Timberman trægulve købt i original Timberman emballage.

Timberman Garanti


Garantien gælder ovenstående færdigbehandlede Timberman trægulve købt i original Timberman emballage. Garantien gælder ovenstående gulve lagt i privat bolig under forudsætning af at Timbermans lægge-, pleje- og vedligeholdelsesanvisninger er fulgt nøje i hele garantiperioden fx. at alle planker er blevet kontrolleret for synlige fejl før lægning. Vejledning til lægning, pleje og vedligeholdelse medfølger produktet ved levering og kan altid findes på timberman.dk eller rekvireres hos Timberman.

Garantien gælder ikke trægulve solgt til kontraktmarkedet, lagt i erhvervsbyggeri eller lejeboliger. Garantien gælder i 30 år fra den salgsdato, der er angivet på købsfaktura. Dette gælder dog ikke for Sildeben Innoplank og Innoplank, hvor garantien gælder i 15 år fra salgsdatoen angivet på fakturaen. Gem derfor altid original faktura.

Garantien omfatter gennemslidning af gulvets slidlag ved normal brug af gulvet. Slidlaget består af overfladebehandlingen samt det underliggende 

lag i hårdttræ. Mindst 10% af gulvet skal være slidt igennem.

Garantien gælder ikke ved manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, punktslitage, ridser, uagtsomt brug, brug i strid med Timbermans lægge-, pleje- og vedligeholdelsesanvisninger, anden misligholdelse af gulvet, beskadigelse eller særlige omstændigheder, der kan henføres til kunden. Endvidere er skader forårsaget af dyr, mekanisk eller kemisk påvirkning samt fugtpåvirkninger ikke omfattet af garantien.

På fejl udbedret af Timberman ydes garanti på tilsvarende vilkår. Garantien gælder i 30 år fra udbedring af foretaget. 

Wicanders Korkgulv


Hvert eneste af vores Wicanders produkter er designet og fremstillet med det formål, at skabe det bedste gulv til dit behov. Vi bruger komponenter af højeste kvalitet og de nyeste teknikker til kvalitetskontrol. Dette sikrer pålidelighed og lang levetid for vore produkter.

Vi garanterer at vore Wicanders gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

Wicanders gulvtyper:


Wicanders Hydrocork
Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23
Erhvervsformål: Klasse 33

Wicanders ECO

Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23
Erhvervsformål: Klasse 33

Wicanders Commercial
Boligformål med 25 års garanti: Klasse 23
Erhvervsformål: Klasse 33

Wicanders Start
Boligformål med 15 års garanti: Klasse 23
Erhvervsformål: Klasse 32

Wicanders Garanti


Garantien gælder som angivet ovenfor fra den salgsdato, der er angivet på købsfaktura. Gem derfor altid original faktura.

Garantien omfatter gennemslidning af overfladelaget på de forskellige serier af Wicanders Gulve, ved normal brug af gulvet, inden for de perioder, der er angivet ovenfor. Mindst 10% af gulvet skal være slidt igennem.

Garantien gælder ikke ved manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse, punktslidtage, ridser, uagtsomt brug, brug i strid med Timbermans lægge-, pleje- og

 

vedligeholdelsesanvisninger, anden misligeholdelse af gulvet, beskadigelse eller særlige omstændigheder, der kan henføres til kunden. Endvidere er skader forårsaget af dyr, mekanisk eller kemisk påvirkning samt fugtpåvirkninger ikke omfattet af garantien.

På fejl udbedret af Timberman ydes garanti på tilsvarende vilkår. Garantien på det enkelte Wicanders korkgulv vil være aktiveret på ny fra udbedring er foretaget.

Kontakt os