Gulvvarme

Det kan udmærket lade sig gøre at udføre trægulve med gulvvarme. Der er imidlertid en række forhold, som skal være opfyldt for at sikre, at trægulvet ikke tager skade på grund af gulvvarmen.


Derfor skal projekterende, tilsynsførende samt udførende udvise ekstra stor agtpågivenhed. Det er specielt vigtigt, at alt arbejde med vandholdige materialer er overstået, og at bygningen er godt udtørret.


Gulvvarme giver en meget behagelig varmefordeling og kan være et godt alternativ til

radiatoropvarmning. Man skal være opmærksom på, at gulvvarme indbygget i et betondæk reagerer langsomt, og at man derfor ikke får fuldt udbytte af solvarmeindfald.


Der bruges desuden energi på opvarmning af hele betonlaget, og man bør derfor overveje løsninger, hvor varmesystemet er placeret umiddelbart under trægulvet - enten i form af varmeslanger lagt på varmefordelende metalplader, eller tynde, tætliggende el-varmetråde.

Krav til trægulv

Man må forvente, at der specielt i fyringssæsonen vil opstå fuger mellem gulvplankerne. Dette gælder for både massive og laminerede produkter. Timberman anbefaler generelt, at der anvendes stabile træsorter til opvarmede gulve.

Krav til udførelse

Underlaget skal være korrekt udtørret, og ydervægskomplementeringen skal være afsluttet. Varmesystemet skal have været i drift, før trægulvet lægges. 2 døgn før end gulvet lægges, sænkes temperaturen på gulvets overflade til max. 20°C.

Krav til drift

Gulvvarmen skal reguleres langsomt op og ned, da pludselige temperatursvingninger kan forårsage sprækker eller kastninger i trægulvet. Opvarmningen fra helt slukket Tilstand til normal driftstemperatur bør tage 2-3 døgn.

Krav til Isolans

Den termiske isolans for 14 mm lamelparket udlagt på Timberlit er målt til 0,182 m2 K/W og for 20 mm hårdttræsplank (eg) til 0,187 m2 K/W.

Krav til varmesystem

Varmesystemet skal være af en type, som fordeler varmen godt enten gennem et beton- eller anhydritlag, via varmefordelingsplader eller andet. Temperaturen på trægulvets overflade må højst være 25°C - 27°C. Dette krav skal også være opfyldt, hvor der ligger gulvtæppe over trægulvet.


 

Et vandbaseret varmesystem skal være automatisk reguleret og overfladetemperaturen må aldrig overstide 27°C. Et vandbaseret varmesystem trykprøves før trægulvet lægges. For elvarme indstøbt i beton bør effekten ikke være højere end 100 W/m2. For andre elvarmesystemer bør effekten ikke overstige 80 W/m2.


 

Elbaseret varmesystem

Et elbaseret varmesystem skal være automatisk reguleret med termostatfølere placeret under trægulvet. Det anbefales at placere følere i plastrør, så de kan skiftes ved defekt. Termostaten sættes til maks. 27°C.


Hvor der stilles krav om minimal byggehøjde - f.eks. ved renovering - kan elvarmesystem placeres direkte under svømmende trægulv.


 

Dette forudsætter dog, at afstanden mellem varmetrådene er meget lille (30 mm). Elvarmesystemet herunder evt. indbygningslag skal dimensioneres af leverandøren og tilsluttes af autoriseret elinstallatør.