Anvendelse af rullekork

Rullekork anvendes i gulvkonstruktioner som trinlydsdæmpende lag under trægulve lagt svømmende.


Milioner af elastiske luftceller i korken giver en behagelig fjedrende gangkomfort, er termisk isolerende og virker samtidig dæmpende på rummets akustik.


Rullekork kan udlægges på forskellige typer af undergulv samt på strøer og bjælker.


 

På betonunderlag med opstigende fugt udlægges først en 0,20 mm PE-folie som dampspærre inden rullekorken monteres. Folien skal have et overlap på 20 cm og forsejles med tape. 


Rumforhold til rullekork


Temperaturen i rummet skal være min. 18°C. Den relative luftfugt i rummet må være max. 65%.

Undergulv

Alt arbejde med undergulvet skal være afsluttet. Underlaget skal være plant, glat og rent.


Skarpe og spidse objekter bør fjernes inden udlægning for at undgå lydbroer.


 

Der må max. være 90% (RF) vandindhold i underlaget, målt på konkrete undergulve.


Vigtigt
Rullekork må aldrig fastgøres til undergulvet med skruer, søm, klips eller andet, da dette vil mindste underlagets akustiske værdi.


 

Udførelse

Rullekork skæres i den ønskede længde og udlægge løst ovenpå afretningslag af beton, gulvplader eller eksisterende trægulv.


Ved betongulve hvor der er mulighed for opstigende fugt udlægges først en PE folie som fugtspærre.


Folien udlægges over hele gulvfladen med min 100 mm overlap og min. 50 mm op langs


 

Overlappet tapes med en bred tape. Folien skal dække hele undergulvet uden huller.


Anvend aldrig skruer, søm eller hæfteklammer til fastgørelse af PE folien, da det vil svække barierren mod fugten. Rullekork udlægges svømmende på hele gulvfladen.


Banerne stødes til hinanden uden overlæg for at undgå niveauforskelle. Alle luftlommer fjernes og banerne tapes evt. sammen.